Go To Section

Benzín v impulzní zkušební stanici

Werther/Nordhausen, 1. dubna 2016

Johannes Montag, Head of Sales ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH v Nordausenu (Německo) společně s CEO Stefanem Dreyerem (vlevo) a CTO Frankem Baudlerem (vpravo).

Benzín v impulzní zkušební stanici

Firma Poppe + Potthoff Maschinenbau využívá znalosti z oblasti dieselových motorů k bezpečné vysokotlaké zkoušce komponentů určených pro vstřikování benzínu.

Motory by měly být efektivnější a čistější. Až do poloviny příštího roku prodloužila EU snížení spotřeby o 30 procent. Číňané si stanovili jako cíl 45 procent, Američané dokonce 50 procent. Důležitým přínosem je zde přímé vstřikování: oproti obvyklému vstřikování do sacího potrubí je zde spotřeba benzínu na 100 kilometrů až o 15 procent nižší. A když tlak ve vstřikovacím sytému stoupá, klesá spotřeba i nadále.

Johannes Montag, Head of Sales ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau (Tube 2016, hala 03/B01, Automotive Testing Expo 2016, stánek 1104) říká: „Během testování kovových a umělohmotných komponentů pro přímé vstřikování benzínu čelíme speciálním výzvám. Stálou pevnost v tlaku u dílců je třeba testovat při různém obsahu bioethanolu v benzínu. Zkoušky střídání tlaku musí probíhat za zvláštních bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke vzniku výbušné směsi benzínu se vzduchem.“

Nová impulzní zkušební stanice firmy Poppe + Potthoff je extrémně kompaktní. Obsahuje bezpečnostní kameru s proudem dusíku kvůli bezpečnému testování benzínu a volitelně i druhou komoru s odděleným zkušebním obvodem pro simultánní zkoušku střídání tlaku s olejem. Lze zde validovat Common Raily, vstřikovací potrubí, injektory, čerpadla a další kovové a umělohmotné komponenty při impulzech s frekvencí od 2 do 10 Hz až do 2.000 barů.

Při vývoji nového zařízení těží specialisté na vysokotlakou technologii z dlouholetých zkušeností s dieselovými vstřikovacími systémy. Ty testuje Poppe + Potthoff při impulzech 1 až 30 Hz až do 6.000 barů. Nadto nabízejí specialisté z Nordhausenu (Německo) zařízení pro testování pod pozitivním (do 15.000 barů) a negativním (do -0,7 milibarů) tlakem při stabilních nebo proměnlivých klimatických podmínkách (od -40°C do +180°C).

Sběr a vizualizace naměřených dat probíhá pomocí aplikací LabVIEW vyvinutých firmou National Instruments. Veškeré zkušební postupy a data se automaticky ukládají do systému a lze je exportovat za účelem analýzy. Portfolio završují jednoduché i kombinované zkušební zařízení pro kovové a umělohmotné komponenty, systémy na autofretáž do 16.000 barů, vysokotlaké agregáty a kompresory, plně automatizované zkušební a měřicí zařízení i obsáhlé služby.

Obrázek 1: Poppe + Potthoff vyvinula kompaktní impulzní zkušební zařízení s bezpečnostní komorou pro testování benzínu při impulzech až do 2.000 barů. Volitelně lze současně v druhé komoře testovat s olejem při frekvenci do 10 Hz.