Go To Section

Tažná stolice je připravena pro Průmysl 4.0

Werther, 11. března 2016

Tažná stolice je připravena pro Průmysl 4.0

Bengt-Henning Maas – CEO v Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre – sdělil pro časopis MM MaschinenMarkt, jak se firma připravuje výrobu trubek do budoucna.

Poppe + Potthoff zpracovává ve Wertheru přesné ocelové trubky od roku 1928. Firmě se daří plnit speciální zákaznické požadavky, ty se ovšem neustále mění. „Zákazníci od nás požadují nejen dodávání trubek, ale také informace. K tomu potřebujeme vědět, čím každá jednotlivá trubka prošla“, řekl Bengt-Henning Maas na veletrhu Tube Innovation Days (20. – 21. 1. 2016) v Ditzingenu.

Požadovaná data získáme tím, že vybavíme tažnou stolici měřicí a senzorovou technologií. Dodané informace se potom spojí, vizualizují a analyzují společně s procesními daty, aby bylo možno procesy v průběhu celého procesního řetězce kvazi-online optimalizovat. Data tedy do budoucna doprovodí fyzický tok zboží. Pak budou hodnototvorné procesy uvnitř společností i navzájem mezi nimi transparentní, efektivní a flexibilní.

Toto odvětví očekává od narůstající digitalizace časové a finanční úspory a také bezpečné procesy – a to u malých počtů kusů i u komplexních projektů. Kromě toho se podporuje seskupování a propojení procesů. Tímto způsobem lze stále více uplatňovat principy Just-in-time, aniž by se musela prohlubovat vlastní výroba. Časopis MM MaschinenMarkt to shrnuje: „Inovace, které nastupují společně s Průmyslem 4.0, povedou k masivním změnám v potrubním průmyslu“ („Neuerungen verändern die Rohrbranche massiv“.).

http://www.wirautomatisierer.de/home/-/article/32536721/41915127/Kontrollierter-Kaltzug/art_co_INSTANCE_0000/maximized/

Foto: „Výroba trubek 4.0“: Ve firmě Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre je tažná stolice vybavena měřicí a senzorovou technologií a je také digitálně propojena.